“Skilluate your workforce!”

EclectiC heeft Q360 ontwikkeld, een software tool dat de kwaliteit van je medewerkers en/of je extern ingehuurde populatie meet. Dit is een model dat we inzetten wanneer het oordeel van de leidinggevende wordt gevraagd over de door ons geleverde kandidaten of over zijn medewerkers. Het mooie is dat we hiermee een corporate memory kunnen bouwen inzake de externe populatie, die we zodoende laagdrempelig kunnen objectiveren. Verder kan het ook als performance measurement tool voor de groep interne medewerker worden ingezet.

De Q360 tool is erop gericht om de vaardigheden van mensen door hunzelf te laten kwalificeren als door de opdrachtgevers / managers en collega’s op gelijk niveau. Vandaar het 360 graden karakter van de scan. Zo wordt op regelmatige basis beoordeeld hoe iemand functioneert, en wel heel concreet op het gebruik van zijn skills. En dat willen we graag meetbaar maken. Als je nooit beoordeelt, weet je nooit of je de juiste mensen hebt. Met de Competentie Tool heb je binnen de minuut een beoordeling.

Het tool is voor iedere organisatie makkelijk te beheren en overtuigd door de makkelijke en snelle handhaving. Ga het zelf proberen en maak contact met ons voor een demo sessie!