Op donderdag 24 maart jl. heeft EclectiC in Den Haag een infosessie gegeven over de afschaffing van de Verklaring van Onafhankelijke Contract Status, VAR / Verklaring Arbeidsrelatie, door de Belastingdienst. Onder andere werd besproken welke verdere stappen er door de belanghebbenden genomen moeten worden om te voldoen aan de eisen in de nabije toekomst. De sessie werd georganisseerd voor alle consultants die namens EclectiC werken om hen goed voor te bereiden op de toekomstige procedures nav de nieuwe richtlijnen van de Belastingdienst.