FREELANCE TEST ANALIST

29 maart, 2021

 

 • Full Time
 • Overal

Company name: Eclectic

function:Specialist in systeem- en netwerkbeheer

Als testanalist ben je verantwoordelijk voor het plannen, ontwerpen, uitvoeren, rapporteren en beheren van diverse testen, gebruik makend van testtechnieken en conform een standaard testmethodiek. Je begeleidt de klant bij het accepteren van software. Je bent in staat om de positie van de opgeleverde software in de onderliggende bedrijfsprocessen te onderkennen en de invloed en werking ervan te overzien en aan te tonen middels tests. Je beschikt over de benodigde competenties voor het zelfstandig uitvoeren van complexe test-opdrachten en kunt sturing geven aan het gehele testtraject.

Taken en Verantwoordelijkheden:

 • Definiëren van logische en fysieke testgevallen adhv specificaties uit het functioneel en/of technisch ontwerp;
 • opstellen testscript en testdraaiboek;
 • afstemmen met testcoördinator/ scrummaster over de te gebruiken testmethode/technieken;
 • toetsen van het functioneel en/of technisch ontwerp op logica consistentie en bruikbaarheid;
 • verzamelen van testresultaten en toekennen waarde-oordeel a.d.h.v. criteria;
 • uitvoeren van integratietesten igv meerdere leveranciers;
 • analyseren van verschillen en zo mogelijk aangeven van oorzaken en oplossingsrichting;
 • registreren van de testresultaten in het testdocument t.b.v. testcoördinator en projectmanager / change-‘eigenaar’;
 • verlenen van ondersteuning bij de implementatie;
 • Evalueert het gehele testtraject en stelt een testeindrapport op;
 • Begeleiden van eindgebruikers.


Functie eisen:

 • Kennis van IT op HBO of academisch niveau;
 • Communicatieve vaardigheden, samenwerking en gevoel voor verhoudingen;
 • Kennis van én ervaring met TMap ® of een gelijkwaardige aanpak;
 • Kennis van scrum projectmethodiek;
 • Ervaring in het gebruik van tools voor planning en voortgangsbewaking;
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift;
 • Creativiteit en flexibiliteit.

Submit resume

Lets find out what EclectiC can do for you

Keep in mind it can take a couple of minutes for you file to be uploaded. Wait till the field is green before submitting